صدای زیاد چیلر

صدای زیاد چیلر چه معنی و دلایلی دارد ؟

شاید شما هم با صدای چیلر و به خصوص صدای زیاد چیلر رو به رو شده باشید. اگر می خواهید بدانید که چرا چیلر صدا می دهد تا انتهای این مط...

ادامه مطلب

چیلر خنک نمیکند

چرا چیلر خنک نمی کند ؟ دلایل خنک نکردن چیلر جذبی و تراکمی

اگر چیلر خنک نمی کند و با مشکل خنک نکردن چیلر جذبی و تراکمی مواجه شده اید، چند دقیقه وقت تان را به خواندن دلایل خنک نکردن چیلر که ...

ادامه مطلب

تعمیر چیلر جذبی و تراکمی با بدادم برس

تعمیر چیلر در تهران | تعمیر چیلر جذبی و تراکمی | سرویس چیلر

اگر شما هم از چیلربرای سرمایش و گرمایش محیط استفاده می کنید ، برایتان پیش آمده که به تعمیر چیلر نیاز پیدا کرده باشید. تعمیر چیلر ی...

ادامه مطلب